Kozičínský adventní jarmark

Kozičínský adventní jarmark

Mezi naše milé podporovatele patří mimo jiné Kozičínský Klabánek - Lesní školka, což není podnik ale shluk nadšenců, a bez lidí jako jsou třeba ti v Klabánku bychom to prostě asi nedali.

Zajděte za nimi a za námi v adventní čas na Adventní jarmark do Kozičína.

DO BETLÉMA! DO BETLÉMA!

Den po dni se Maria s Josefem blížili k Betlému.

Přijměte pozvání k adventnímu zastavení.

Těšit se můžete na zpěvy adventní a vánoční, loutkové divadlo, tvořivé dílny, jarmareční nakupování, výtečnou krmi a mnoho dalšího.